ข้อมูลบริษัทประวัติของบริษัท

เดินหน้าก่อสร้างโรงงานและฐานบริการใหม่ ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พื้นที่กว่า 15,000 ตารางเมตร
ด้วยกำลังการผลิต - การบริการ ที่เพิ่มสูงขึ้น ตามมาตรฐาน JIS และ EN
ครอบคลุม และ รองรับการขยายตัว ทั่วภูมิภาค
ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคการก่อสร้าง และ AEC
จะแล้วเสร็จ ปลายปี 2557 นี้