ข้อมูลบริษัทประวัติของบริษัท

  1. จัดซื้อจัดหารถบริการจำนวน 20 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการหลังการขาย
  2. ศึกษากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ที่โรงงานของผู้ผลิตรอก GH ที่ประเทศสเปน บราซิล และเม็กซิโก