ข้อมูลบริษัทประวัติของบริษัท

ก่อตั้งบริษัท ลี แมชชีนเนอรี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์สำหรับขนถ่ายสินค้าทุกชนิด