ข้อมูลบริษัทประวัติของบริษัท

  1. ได้รับรางวัลตัวแทนจำหน่ายดีเด่น จาก บริษัท Chengday ซึ่งเป็นผู้ผลิตรอก Blackbear ในฐานะที่มียอดขายสูงสุดในโลกติดต่อกันตั้งแต่ปี 2543 จนถึงปัจจุบัน
  2. ผ่านการรับรองคุณภาพการประกอบ ติดตั้ง การบริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุงจาก บริษัท Chengday ประเทศไต้หวัน
  3. ได้รับรางวัลตัวแทนจำหน่ายดีเด่นประจำปี 2547 จาก MFK (มิตซูบิชิ) ในฐานะที่มียอดขายรอกมิตซูบิชิสูงสุดในโลก
  4. ส่งทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคของบริษัทไปรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศไต้หวัน