ข้อมูลบริษัทประวัติของบริษัท

  1. ได้รับสิทธิเป็นตัวแทนจำหน่ายรอกมิตซูบิชิและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจาก MFK ประเทศญี่ปุ่น
  2. ส่งทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคของบริษัทไปรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญของ MFK ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น