ข้อมูลบริษัทประวัติของบริษัท

  1. ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรอกมิตซูบิชิและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นทางการแต่ผู้เดียวในประเทศไทย
  2. ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO-9001:2000 โดย SGS (Thailand)
  3. จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เทคนิคการติดตั้ง และการดูแลบำรุงรักษาแก่ทีมงานของ LMT โดยมีวิศวกรจาก Conductix/Wampfler เป็นวิทยากร
  4. ริเริ่มพัฒนาระบบการตรวจสอบรอกและเครนอัจฉริยะมาใช้กับงาน Inspection และงาน Maintenance ติดตั้งอุปกรณ์ GPS กับยานพาหนะของบริษัท เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการ
  5. จัดงานสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ LMT ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า