ข้อมูลบริษัทประวัติของบริษัท

  1. ได้รับรางวัลตัวแทนจำหน่ายดีเด่นประจำปี 2548 จาก MFK (มิตซูบิชิ) ในฐานะที่มียอดขายรอกมิตซูบิชิสูงสุดในโลก
  2. ส่งทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคของบริษัทไปรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญที่ประเทศไต้หวัน
  3. ผ่านการรับรองคุณภาพการประกอบ ติดตั้ง การบริการหลังการขาย และการซ่อมบำรุงจาก MFK ประเทศญี่ปุ่น
  4. Achieved the Number One world wide Sale award company to “Black Bear “ products for year 2005