ข้อมูลบริษัทประวัติของบริษัท

  1. ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก GIS ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ อย่างเป็นทางการแต่ผู้เดียวในประเทศไทย
  2. ส่งทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคของบริษัทไปรับการฝึกอบรมเรื่อง Advance Crane Design and Lifting Technology จากผู้เชี่ยวชาญของ GH ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตรอกและเครนของยุโรป ณ San Sebastian ประเทศสเปน
  3. ส่งตัวแทนเข้าร่วมการสัมมนาในเรื่อง Radio Remote Control, Service & Maintenance Program ของบริษัท IKUSI ณ San Sebastian ประเทศสเปน