ข้อมูลบริษัทประวัติของบริษัท

ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์รอกจาก FITOP อย่างเป็นทางการแต่ผู้เดียวในประเทศไทย