ข้อมูลบริษัทประวัติของบริษัท

จัดฝึกอบรมเชิงลึกในเรื่อง " ความรู้ในการบำรุงรักษารอกมิตซูบิชิ" สำหรับผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์มิตซูบิชิโดยเฉพาะ