ข้อมูลบริษัทประวัติของบริษัท

1) เริ่มโครงการขยายโรงงานเพื่อกำลังการผลิตในพื้นที่มากกว่า 111 ไร่ ณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
2) ร่วมมือกับโรงงาน GH เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เชิงลึกในด้านผลิตภัณฑ์รอกและการบริการ ณ โรงงาน GH ประเทศสเปน
3) ร่วมมือกับ MFK ผู้ผลิตรอกมิตซูบิชิเพื่อเยี่ยมชมโรงงานและศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ณ โรงงาน MFK ประเทศญี่ปุ่น