หน้าแรกงานบริการตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย

งานบริการ ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัย

  • บริการตรวจสอบสภาพของปั้นจั่นและรอก
  • บริการบำรุงรักษาตามกำหนด
  • บริการให้คำปรึกษาและสำรวจสภาพ ของโครงสร้างอาคารและปั้นจั่น
  • บริการปรับปรุงประสิทธิภาพของปั้นจั่นและรอก
  • บริการติดตั้งโครงสร้างทางวิ่งและปั้นจั่น
  • บริการด้านอะไหล่
  • บริการด้านซ่อมบำรุง
  • บริการอบรมให้ความรู้ในการใช้งานปั่นจั่นและรอกอย่างถูกวิธี