ข้อมูลบริษัทประวัติของบริษัท

  1. ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์รอกและอุปกรณ์ประกอบเครนจากบริษัท GH และเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมจากบริษัท IGA ประเทศสเปน อย่างเป็นทางการแต่ผู้เดียวในประเทศไทย
  2. ส่งทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคของบริษัทไปรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญของ IHI ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
  3. ส่งทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคของบริษัทไปรับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญของ KAMIUCHI ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น