ข้อมูลบริษัทประวัติของบริษัท

ตั้งแผนกรอกและเครน เพื่อดูแลงานจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของ LEE Business Groups