ผลิตภัณฑ์รอกสลิงไฟฟ้า

TB SERIES

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS :

Model Capacity
(ton)
Lift
(m)
Hoisting Traversing Wire Rope
Speed(m/min) Motor
kw pole
ED % Speed(m/min) Motor
kw pole
ED %
60Hz 50Hz Single Dual 60Hz 50Hz Single Dual ∮mm R/F
TBH-500DB 5 6 7.3 6.1 7.5
4P
40 40/20 18 15 0.6
4P
40 40/20 ∮10 2/4
9
TBHD-500DB 7.3/2.4 6.1/2.0 7.5/2.5
4/12P
18/6 15/5 0.6/0.2
4/12P
12
TBH-750DB 7.5 6 7.3 6.1 11
4P
40 40/20 20 17 1.1
4P
40 40/20 ∮14 2/4
9
TBHD-750DB 7.3/2.4 6.1/2.0 11/3.7
4/12P
20/6 17/6 1.1/0.37
4/12P
12
TBL-1000DB 10 6 5.0 4.2 11
4P
40 40/20 18 15 1.1
4P
40 40/20 ∮16 1/4
9 1.1/0.37
4/12P
TBLD-1000DB 5.0/1.7 4.2/1.4 11/3.7
4/12P
18/6 15/5 0.75X2
4P
12 0.75/0.25X2
4/12P
Model Approximate Dimension (mm) Approximate
Weight
(kg)
H A B C D Adjust for Std. I-Beam (mm)
Single Dual Single Dual Single Dual
TBH-500DB 1250 553 722 875 220 255 488 513 125-175 590
603 772 925 630
TBHD-500DB
743 912 1065 710
TBH-750DB 2000 608 867 929 240 240 612 612 150-200 990
743 1002 1064 1020
TBHD-750DB
833 1092 1075 1060
TBL-1000DB 2000 605 849 911 340 340 640 725 150-200 970
673 917 979 640 725 1000
TBLD-1000DB
773 1017 1079 585 625 1040
1.R/F=Reeving/falling numbers.
2.Dual speed model under green shadow.
3.Traversing pinion 5 ton M3.5x12t, 7.5 ton M3.5x20t, 10 ton M3.5x23t.
4.Traversing motor standard supply, 50 Hz or 60Hz all used 4 pole, or please specify.
5.Traversing motor: 5 ton used planetary reducing gear motor, 7-10 ton used reducing gear motor.


Back