ผลิตภัณฑ์รอกสลิงไฟฟ้า

TG SERIES

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS :

Model Capacity
(ton)
Lift
(m)
Hoisting Traversing Wire Rope
Speed(m/min) Motor
kw pole
ED % Speed(m/min) Motor
kw pole
ED %
60Hz 50Hz Single Dual 60Hz 50Hz Single Dual ∮mm R/F
TGM-300DB 3 6 8 6.7 5
4P
40 40/20 18 15 0.6
4P
40 40/20 ∮12 1/2
9
TGMD-300DB 8/2.7 6.7/2.2 5/1.7
4/12P
18/6 15/5 0.6/0.2
4/12P
12
TGH-300DB 3 6 8 6.7 5
4P
40 40/20 18 15 0.6
4P
40 40/20 ∮10 2/4
9
TGHD-300DB 8/2.7 6.7/2.2 5/1.7
4/12P
18/6 15/5 0.6/0.2
4/12P
12
TGL-500DB 5 6 4.4 3.7 5
4P
40 40/20 18 15 0.6
4P
40 40/20 ∮10 1/4
9
TGLD-500DB 4.4/1.5 3.7/1.2 5/1.7
4/12P
18/6 15/5 0.6/0.2
4/12P
12
Model Approximate Dimension (mm) Approximate
Weight
(kg)
H A B C D Adjust for Std. I-Beam (mm)
Single Dual Single Dual Single Dual
TGM-300DB 1200 635 718 435 185 210 430 455 125-175 410
677 760 477 430
TGMD-300DB
779 862 579 450
TGH-300DB 1200 729 812 529 185 210 443 468 125-175 390
802 885 602 425
TGHD-300DB
919 1002 719 455
TGL-500DB 1200 729 812 564 300 300 468 468 125-175 520
802 885 602 540
TGLD-500DB
919 1002 719 560
1.R/F=Reeving/falling numbers.
2.Dual speed model under green shadow.
3.Traversing pinion 2 ton M3.5x16t, 3-5 ton M3.5x12t.
4.Traversing motor standard supply, 50 Hz or 60Hz all used 4 pole, or please specify.


Back