ผลิตภัณฑ์รอกสลิงไฟฟ้า

SC SERIES

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS :

Model Capacity
(ton)
Lift
(m)
Hoisting Traversing Wire Rope
Speed(m/min) Motor
kw pole
ED % Speed(m/min) Motor
kw pole
ED %
60Hz 50Hz Single Dual 60Hz 50Hz Single Dual ∮mm R/F
SCAH-1000DB 10 6 5.1 4.3 11
4P
40 40/20 17 14 1.1
4P
40 40/20 ∮16 2/4
9
SCAHD-1000DB 5.1/1.7 4.3/1.4 11/3.7
4/12P
17/6 14/5 1.1/0.37
4/12P
12
SCAL-2000DB 20 8 3.2 2.7 13
4P
40 40/20 18 15 1.5
4P
40 40/20 ∮20 1/4
10
SCALD-2000DB 3.2/1.1 2.7/0.9 13/4.3
4/12P
18/6 15/5 1.5/0.5
4/12P
12

Model Approximate Dimension (mm) Approximate
Weight
(kg)
H A B C D E F G K
Single Dual Single Dual
SCAH-1000DB 1500 702 849 911 850 180 580 580 920 1250 60 1290
817 964 1026 1150 1430
SCAHD-1000DB
914 1061 1123 1300 1590
SCAL-2000DB 1700 760 969 969 1150 200 715 715 1160 1500 60 1950
806 1014 1014 1150 2080
SCALD-2000DB
872 1080 1080 1300 2230
1.R/F=Reeving/falling numbers.
2.Dual speed model under green shadow.
3.Traversing pinion 5 ton M3.5x23t, 7.5 ton M3.5x20t, 10-20 ton M3.5x23t.
4.Traversing motor standard supply, 50 Hz or 60Hz all used 4 pole, or please specify.
5.Traversing motor: used reducing gear motor.


Back