ผลิตภัณฑ์รอกสลิงไฟฟ้า

TK SERIES

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS :

Model Capacity
(ton)
Lift
(m)
Hoisting Traversing Wire Rope
Speed(m/min) Motor
kw pole
ED % Speed(m/min) Motor
kw pole
ED %
60Hz 50Hz Single Dual 60Hz 50Hz Single Dual ∮mm R/F
TKM-200DB 2 6 8 6.7 3
4P
40 40/20 24 20 0.25
4P
40 40/20 ∮10 1/2
9
TKMD-200DB 8/2.7 6.7/2.2 3/1
4/12P
24/8 20/6 0.25/0.08
4/12P
12
TKH-200DB 2 6 8 6.7 3
4P
40 40/20 24 20 0.25
4P
40 40/20 ∮8 2/4
9
TKHD-200DB 8/2.7 6.7/2.2 3/1
4/12P
24/8 20/6 0.25/0.08
4/12P
12
TKL-300DB 3 6 4.4 3.7 3
4P
40 40/20 18 15 0.6
4P
40 40/20 ∮10 1/4
9
TKLD-300DB 4.4/1.5 3.7/1.2 3/1
4/12P
18/6 15/5 0.6/0.2
4/12P
12
Model Approximate Dimension (mm) Approximate
Weight
(kg)
H A B C D Adjust for Std. I-Beam (mm)
Single Dual Single Dual Single Dual
TKM-200DB 1150 627 627 350 232 232 410 410 100-150 370
679 679 403 390
TKMD-200DB
732 732 455 410
TKH-200DB 1150 701 701 422 232 232 433 433 100-150 400
788 788 509 420
TKHD-200DB
874 874 596 440
TKL-300DB 1150 729 729 518 275 275 443 443 125-175 410
801 801 523 450
TKLD-300DB
918 918 640 490
1.R/F=Reeving/falling numbers.
2.Dual speed model under green shadow.
3.Traversing pinion 2 ton M3.5x16t, 3-5 ton M3.5x12t.
4.Traversing motor standard supply, 50 Hz or 60Hz all used 4 pole, or please specify.


Back