ผลิตภัณฑ์รอกสลิงไฟฟ้า

SB SERIES

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS :

Model Capacity
(ton)
Lift
(m)
Hoisting Traversing Wire Rope
Speed(m/min) Motor
kw pole
ED % Speed(m/min) Motor
kw pole
ED %
60Hz 50Hz Single Dual 60Hz 50Hz Single Dual ∮mm R/F
SBH-500DB 5 6 7.3 6.1 7.5
4P
40 40/20 21 18 0.75
4P
40 40/20 ∮10 2/4
9
SBHD-500DB 7.3/2.4 6.1/2.0 7.5/2.5
4/12 P
21/7 18/6 0.75/0.25
4/12P
12
SBH-750DB 7.5 6 7.3 6.1 11
4P
40 40/20 20 17 1.1
4P
40 40/20 ∮14 2/4
9
SBHD-750DB 7.3/2.4 6.1/2.0 11/3.7
4/12P
20/6 17/6 1.1/0.37
4/12P
12
SBL-1000DB 10 6 5.0 4.2 11
4P
40 40/20 15 13 1.1
4P
40 40/20 ∮16 1/4
9
SBLD-1000DB 5.0/1.7 4.2/1.4 11/3.7
4/12P
15/5 13/4 1.1/0.37
4/12P
12

Model Approximate Dimension (mm) Approximate
Weight
(kg)
H A B C D E F G K
Single Dual Single Dual
SBH-500DB 750 553 722 875 850 150 545 545 690 988 45 680
603 772 925 850 690
SBHD-500DB
743 912 1065 1150 720
SBH-750DB 1200 608 867 929 850 160 550 550 790 1095 60 880
743 1002 1064 1150 1050
SBHD-750DB
833 1092 1154 1300 1250
SBL-1000DB 1300 605 849 911 850 160 570 570 970 1280 60 1070
673 917 979 1150 1080
SBLD-1000DB
773 1017 1079 1150 1210
1.R/F=Reeving/falling numbers.
2.Dual speed model under green shadow.
3.Traversing pinion 5 ton M3.5x23t, 7.5 ton M3.5x20t, 10-20 ton M3.5x23t.
4.Traversing motor standard supply, 50 Hz or 60Hz all used 4 pole, or please specify.
5.Traversing motor: used reducing gear motor.


Back