ผลิตภัณฑ์รอกสลิงไฟฟ้า

SG SERIES

SPECIFICATIONS & DIMENSIONS :

Model Capacity
(ton)
Lift
(m)
Hoisting Traversing Wire Rope
Speed(m/min) Motor
kw pole
ED % Speed(m/min) Motor
kw pole
ED %
60Hz 50Hz Single Dual 60Hz 50Hz Single Dual ∮mm R/F
SGM-300DB 3 6 8 6.7 5
4P
40 40/20 21 18 0.4
4P
40 40/20 ∮12 1/2
9
SGMD-300DB 8/2.7 6.7/2.2 5/1.7
4/12P
21/7 18/6 0.4/0.13
4/12P
12
SGH-300DB 3 6 8 6.7 5
4P
40 40/20 21 18 0.4
4P
40 40/20 ∮10 2/4
9
SGHD-300DB 8/2.7 6.7/2.2 5/1.7
4/12P
21/7 18/6 0.4/0.13
4/12P
12
SGL-500DB 5 6 4.4 3.7 5
4P
40 40/20 21 18 0.75
4P
40 40/20 ∮10 1/4
9
SGLD-500DB 12 4.4/1.5 3.7/1.2 5/1.7
4/12P
21/7 18/6 0.75/0.25
4/12P
Model Approximate Dimension (mm) Approximate
Weight
(kg)
H A B C D E F G K
Single Dual Single Dual
SGM-300DB 750 677 760 477 850 150 495 495 660 968 45 490
677 760 477 850 500
SGMD-300DB
779 862 579 850 510
SGH-300DB 750 729 812 529 850 150 495 495 635 940 45 520
802 885 602 850 580
SGHD-300DB
919 1002 719 1150 610
SGL-500DB 700 729 812 529 850 150 495 545 725 1030 45 570
802 885 602 850 590
SGLD-500DB 919 1002 719 1150 630
1.R/F=Reeving/falling numbers.
2.Dual speed model under green shadow.
3.Traversing pinion 2 ton M3.5x15t, 3-5 ton, M3.5x23t.
4.Traversing motor standard supply, 50 Hz or 60Hz all used 4 pole, or please specify.
5.Traversing motor: 2 ton used planetary reducing gear motor, 3-5 ton used reducing gear motor.


Back