วีดีโออ่านต่อ +

ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมและบริการ

2015.01.30 
อบรมหลักสูตร "การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น" ให้กับ บริษัท บจก.โตโยเท็ตสึ (ไทยแลนด์) จำกัด

.


การฝึกอบรม บริษัท โตโยเท็ตสึ (ไทยแลนด์) จำกัด

หลักสูตร "การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น"

 

วันที่จัดฝึกอบรม 13 - 14 มกราคม 2558
สถานที่จัด ห้องฝึกอบรม บริษัท โตโยเท็ตสึ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำนวนผู้เข้าอบรม 7 คน