วีดีโออ่านต่อ +

ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมและบริการ

2014.12.11 
อบรมหลักสูตร "การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น" ให้กับ บริษัท ซานีอะ (ประเทศไทย) จำกัด

.


การฝึกอบรม บริษัท ซานีอะ (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร "การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น"

 

วันที่จัดฝึกอบรม 28 - 29 พฤศจิกายน 2557
สถานที่จัด ห้องฝึกอบรม บริษัท ซานีอะ (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนผู้เข้าอบรม 5 คน