ข่าวประชาสัมพันธ์วีดีโอ

2016.12.06
LGH : ศักราชใหม่ของอุตสาหกรรมการผลิตเครน

LGH เกิดจากการร่วมทุนระหว่างคุณพีระ เลาหกานต์นิยม และ GH โดยมีเป้าหมายเพื่อการผลิตเครนที่ทันสมัย และมีคุณภาพที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้