วีดีโออ่านต่อ +

ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมและบริการ

2015.04.22 
ฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิทยากรด้านความปลอดภัยฯ

.


การฝึกอบรมพัฒนาทักษะวิทยากรด้านความปลอดภัย

 โดย อ.สุขุม นวลสกุล / อ.เหม บุญพรหมอ่อน

 

วันที่จัดฝึกอบรม 18 - 19 มีนาคม 2558
สถานที่จัด ห้องฝึกอบรม โรงแรมคิงส์พาร์ค ศรีนครินทร์