ข่าวประชาสัมพันธ์วีดีโอ

2015.03.02
Harbin Hafei Airbus

Harbin Hafei Airbus - Composite Manufacturing Centre - Company Limited