วีดีโออ่านต่อ +

ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมและบริการ

2014.12.11 
อบรมหลักสูตร "การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น" ให้กับ บริษัท โนเว็นต้า (ประเทศไทย) จำกัด

.


การฝึกอบรม บริษัท โนเว็นต้า (ประเทศไทย) จำกัด

หลักสูตร "การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับปั้นจั่น"

 

วันที่จัดฝึกอบรม 8 - 9 ธันวาคม 2557
สถานที่จัด ห้องฝึกอบรม บริษัท โนเว็นต้า (ประเทศไทย) จำกัด
จำนวนผู้เข้าอบรม 6 คน