วีดีโออ่านต่อ +

ข่าวประชาสัมพันธ์อบรมและบริการ

2014.11.28 
ฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น" ให้กับ บริษัท โนเว็นต้า(ประเทศไทย) จำกัด

.


การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นอยู่กับที่ชนิดอื่น ณ บริษัท โนเว็นต้า(ประเทศไทย) จำกัด

 

วันที่อบรม 17-18 พฤศจิกายน 2557