หน้าแรกข้อมูลบริษัท ร่วมงานกับเรา

ข้อมูลบริษัทร่วมงานกับเรา

พนักงานจัดส่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย อายุ 23-30 ปี
 2. วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ทุกสาขา
 3. มีประสบการณ์ในงานขับรถรับส่งสินค้า 1 ปี
 4. สามารถ อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้
 5. รู้เส้นทางเดินรถภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี
 6. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงาน ทำรายงาน เพื่อนำจ่ายสินค้าไปยังลูกค้า
 2. จัดเตรียมสินค้า ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนนำส่งให้ลูกค้า
 3. ขับรถ เพื่อนำสินค้าจัดส่งให้แก่ลูกค้าประจำวัน
 4. ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวในการจัดส่งสินค้าเช่น เอกสารใบรับสินค้า
 5. ทำความสะอาด และตรวจเช็คสภาพประจำวัน รถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบความเสียหายเกี่ยวกับรถยนต์ต้องแจ้งต่อ หัวหน้างานรับทราบทันทีเพื่อจะได้ทำการซ่อมบำรุงต่อไป
 6. รายงานและสรุปผลการดำเนินงานประจำวันต่อหัวหน้างาน
 7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย