หน้าแรกข้อมูลบริษัท ร่วมงานกับเรา

ข้อมูลบริษัทร่วมงานกับเรา

ช่างเทคนิคงานติดตั้งระบบไฟฟ้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ชาย อายุ 20-35 ปี
 2. วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 3. มีประสบการณ์งานไฟฟ้า 1-2 ปี
 4. สามารถ ฟัง-อ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
 5. สามารถออกปฏิบัติงานนอกสถานที่ หรือต่างจังหวัดได้
 6. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

 1. ทำงานทางเทคนิคภายใต้การแนะนำ และการควบคุมของวิศวกรไฟฟ้า
 2. เดินสายไฟฟ้าระบบงานเครนไฟฟ้า
 3. ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ โดย คอนแทคเตอร์ และชุดควบคุม อินเวนเตอร์แบบต่างๆ เป็นต้น
 4. เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน และควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน
 5. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร ทางไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจเช็ค และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในกระบวนการผลิตของงานอุตสาหกรรม
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย