ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวทั่วไป

2024.06.12 
ปัจจุบัน ได้ผ่านการรับรอง ISO14001:2015

รางวัลและการรับรอง


        บริษัท ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อดำรงความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมรอกและเครน และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม และการให้บริการที่อยู่ในระดับมาตรฐานสากล บริษัทได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ตั้งแต่ พ.ศ. 2566 จนถึงปัจจุบัน

  • ใบรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2025
  • ปีที่ได้รับ : 2566 – ปัจจุบัน
  • ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง :  LMS CERTIFICATIONS FZE LLC
  • เป็นการรับรองมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และชุมชน