ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวทั่วไป

2024.06.12 
ปี 2560 ถึง ปัจจุบัน ได้ผ่านการรับรอง ISO9001:2015

รางวัลและการรับรองคุณภาพ


      บริษัท  บริษัท ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะปฎิบัติตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ โดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสำคัญ เพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัทฯ ผ่านการได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบัน

  • ใบรับรองระบบบริหารจัดการคุณภาพ ISO 9001:2015

  • ปีที่ได้รับ : 2553 – ปัจจุบัน

  • ผู้มอบ/หน่วยงานรับรอง : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

  • เป็นมาตรฐานระบบคุณภาพ ซึ่งกำกับดูแลทั้งการออกแบบ และพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ