ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวทั่วไป

2016.04.26 
เยี่ยมชมโรงงาน ผลิตรอก MITSUBISHI ณ เมือง ฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

.


เมื่อวันที่ 4-8  เมษายน  2559 ทางบริษัท ฯ ได้รับเชิญ จาก MITSUBISHI ELECTRIC FA INDUSTRIAL PRODUCTS CORPORATION เข้าเยี่ยมโรงงานผลิตรอก MITSUBISHI ณ เมื่อง ฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ในการเข้าเยียมชม ดังนี้

  • เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของสินค้า

  • เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการทดสอบรอกก่อนจัดส่ง

  • เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ สำหรับรอก