ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวทั่วไป

2015.05.25 
เยี่ยมชมโรงงาน ผลิตรอก Mitsubishi ณ เมืองฟูกูโอกะ ประเทศ ญี่ปุ่น

.


วัตถุประสงค์
  • เพื่อเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของสินค้า
  • เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า
  • เพื่อความเข้าใจระบบ Mitsubishi Inverter Hoist
  • เพิ่มความมั่นใจเรื่องอะไหล่ และงานบริการ
  • เพิ่มความมั่นใจในศักยภาพ ของ LMT ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

 

ผู้เข้าเยี่ยมชม
 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD
คุณประพล  ธนภัทรศรีกุล  (PRAPON  THANAPHATSRIKUL) :  Staff , Factory Planning Section
คุณกิตติพงษ์  ภู่สุวรรณ  (KITTIPONG  POOSUWAN) :  Staff , Factory Planning Section

บริษัท เรียวโช (ประเทศไทย) จำกัด 
RYOSHO (THAILAND) CO.,LTD.
คุณพงศ์สุบรรณ  จิตวิสุทธิพนัง  (Pongsuban  Jitvisuttipanang) : Sales Executive
บริษัท ลี แมชชีนเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
LEE MACHINERY (THAILAND) CO.,LTD.
คุณนภาพร  โชติกสถิตย์  (Napaporn Chotikasatit) :  Component Sale Manager
คุณวรัญญา  เงินพลอย   (Waranya  Ngernploy) :  Project Sale Executive
คุณประภาชื่น  สมใจ  (Prapachuen Somjai) :  Oversea Purchasing

 

ระยะเวลาที่เข้าเยี่ยมชมโรงงาน  ระหว่างวันที่ 25  - 29  พฤษภาคม  2558