ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน

2015.02.05 
Khonkaen Sugar - Single Girder Overhead crane 5t

.


GH Single Girder at Khonkaen Sugar in Thailand

ชนิดปั้นจั่น  :  ปั้นจั่นเหนือศีรษะ
ชนิดเครน  :  คานเดี่ยว
จำนวน  :  1 ชุด
ยี่ห้อ            :  GH Crane Kit
SWL  :  5 ตัน
ความยาวเครน  :  27.5 เมตร
รางวิ่งเครน   :  47.5 เมตร
ประเภทธุรกิจ  :  อุตสาหกรรมน้ำตาล