ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน

2019.08.30 
Siam Steel Service Center public Company Limited

MITSUBISHI Overhead crane at Siam Steel Service Center public Company Limited


Crane type        :  Overhead crane
Girder type        :  Double girder type
Quantity            :  1 set
Brand                :  MITSUBISHI
SWL                  :  5 tons
Span                 :  18.75 m
Runway             :  108 m
Installation date :  Aug’ 2019