ข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน

2015.01.30 
Siam Steel Service Center Project - Double Girder 20t

.


Crane type     :  Overhead crane
Girder type   :  Double girder
Quantity     :  1 set
Brand          :  MITSUBISHI
SWL     :  20  tons
Span          :  19.5 m.
Runway       :  -
Business   :  Steel