หน้าแรกผลิตภัณฑ์รอก วิธีการเลือกรอกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ วิธีการเลือกรอกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

รอกที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม มีคุณสมบัติหลากหลายให้เลือกใช้ โดยพิจารณาแยกประเภทตามคุณสมบัติดังนี้

 1. ลักษณะการเปลี่ยนแปลงความเร็ว
  • รอกประเภท Single Speed
  • รอกประเภท Creep Speed หรือ Double Speed
  • รอกประเภท Variable Speed
 2. Duty Cycle และอัตราความถี่ของการใช้งาน
  • รอกประเภท Standard Duty
  • รอกประเภท Heavy Duty
 3. ลักษณะทางกายภาพของรอก
  • รอกประเภท Suspended type ติดตั้งโดยแขวนไว้กับโครงสร้างชั้นบนหรือโครงสร้างหลังคา ใช้ในการยกขึ้น-ลงเท่านั้น
  • รอกประเภท Frame Mounted type ติดตั้งโดยนั่งบนคาน ใช้ในการยกชิ้นงานขึ้น-ลงเท่านั้น
  • รอกประเภท Monorail type มีมอเตอร์ขับซ้าย-ขวา วิ่งบนรางเดี่ยว
  • รอกประเภท Low-headroom type เหมาะสำหรับอาคารที่มีระยะห่างของหลังคาและโครงสร้างน้อย
  • รอกประเภท Double Rail type สำหรับงานที่ต้องการน้ำหนักยกสูง มีความเสถียรมาก
 4. มาตรฐานอุตสาหกรรม
  • JIS standard (Japanese Industrial Standards)
  • DIN standard (German Institute for Standardization)
พิจารณาจาก Diagram ข้างล่าง เพื่อประกอบการตัดสินใจ