หน้าแรกผลงานเด่นๆGANTRY CRANESสถานที่ : อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ผลงานเด่นๆ GANTRY CRANES

สถานที่ : อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

ชนิดปั้นจั่น  :  ปั้นจั่นขาสูง
ชนิดเครน  :  คานเดี่ยว
จำนวน  :  2 ชุด
ยี่ห้อ            :  Black Bear
SWL  :  5 ตัน
ความยาวเครน  :  18 เมตร
รางวิ่งเครน   :  60 เมตร
ประเภทธุรกิจ  :  คอนกรีตสำเร็จรูป