หน้าแรกผลงานเด่นๆDEOT CRANESสถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

ผลงานเด่นๆ DEOT CRANES

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด

ชนิดปั้นจั่น   :  ปั้นจั่นเหนือศีรษะ
ชนิดเครน  :  คานคู่
จำนวน              :  ชุด
ยี่ห้อ            :  Black Bear
SWL  :  ตัน
ความยาวเครน   :  10.5 เมตร
รางวิ่งเครน   :  18 เมตร
ประเภทธุรกิจ   :  รับเหมาก่อสร้าง