ผลงานเด่นๆ SEOT CRANES

จ.ปทุมธานี

Crane type       :  Overhead crane 
Girder type       :  Double girder / Single girder type 
Quantity       :  24 sets 
Brand       :  MITSUBISHI 
SWL       :  15tons, 10tons, 5tons, 1tons 
Span       :  11.95 m, 9.7 m, 7.2 m 
Runway       :  81 m, 63 m 
Installation date       :  March’ 2019 
Business       :  Automotive lighting product manufacturer