หน้าแรกผลงานเด่นๆSEOT CRANESสถานที่ : นิคมอุตสาหกรรม บางพลี

ผลงานเด่นๆ SEOT CRANES

สถานที่ : นิคมอุตสาหกรรม บางพลี

ชนิดปั้นจั่น   :  ปั้นจั่นเหนือศีรษะ
ชนิดเครน    :  คานเดี่ยว
จำนวน              :  ชุด
ยี่ห้อ            :  Mitsubishi
SWL   :  1 ตัน
ความยาวเครน  :  6 เมตร
รางวิ่งเครน   :  เมตร
ประเภทธุรกิจ  :  รับเหมาก่อสร้าง