หน้าแรกผลงานเด่นๆSEOT CRANESสถานที่ : รังสิต-นครนายก จังหวัดปทุมธานี

ผลงานเด่นๆ SEOT CRANES

สถานที่ : รังสิต-นครนายก จังหวัดปทุมธานี

ชนิดปั้นจั่น   :  ปั้นจั่นเหนือศีรษะ
ชนิดเครน   :  คานเดี่ยว
จำนวน              :  ชุด
ยี่ห้อ            :  Black Bear
SWL  :  5 ตัน
ความยาวเครน  :  14.7 เมตร
รางวิ่งเครน   :  50 เมตร
ประเภทธุรกิจ   :  รับเหมาก่อสร้าง