หน้าแรกผลงานเด่นๆSEOT CRANESสถานที่ : จังหวัดสมุทรสาคร

ผลงานเด่นๆ SEOT CRANES

สถานที่ : จังหวัดสมุทรสาคร

ชนิดปั้นจั่น  :  ปั้นจั่นเหนือศีรษะ
ชนิดเครน  :  คานเดี่ยว
จำนวน              :  ชุด
ยี่ห้อ            :  Mitsubishi
SWL    :  3 ตัน
ความยาวเครน  :  23 เมตร
รางวิ่งเครน   :  54 เมตร
ประเภทธุรกิจ   :  ชิ้นส่วนทองเหลือง