หน้าแรกผลงานเด่นๆSEOT CRANESสถานที่ : จังหวัดระยอง

ผลงานเด่นๆ SEOT CRANES

สถานที่ : จังหวัดระยอง

Crane type:  Overhead crane
Girder type:  Double girder / Single girder type
Quantity:  24 sets
Brand:  MITSUBISHI
SWL:  15tons, 10tons, 5tons, 1tons
Span:  11.95 m, 9.7 m, 7.2 m
Runway:  81 m, 63 m
Installation date:  March’ 2019
Business:  Automotive lighting product manufacturer